Indien je je EHBO-diploma al hebt, is het mogelijk om bij de Arnhemsche Reddingsbrigade herhalingslessen te volgen.

Het volgen van deze lessen is noodzakelijk om je kennis up-to-date te houden. Doe je dit niet, dan kan na 2 jaar je diploma niet meer verlengd worden. Hij is dan niet meer geldig.

Tijdens de herhalingslessen worden alle competentiepunten behandeld. Er is veel ruimte voor praktijklessen, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van één of meerdere lotus(sen). Ook wordt er op onderwerpen dieper ingegaan. Dit kan o.a. gedaan worden via lezingen. 

Blok 5 is de reanimatie. Deze les is verplicht! Tijdens de lessen van blok 4 liggen er intekenlijsten voor deze lessen. Dit omdat er een maximum van 12 cursisten per les is.

  

Lesschema 2022-2023

 

blok

Maandag

20.00 tot 22.00 uur

Dinsdag

20.00 tot 22.00 uur

1

19 September  

 

20 September

27 September

2

10 Oktober

  

11 Oktober

18 Oktober

3

14 November

 Vervalt wegens ziekte!!! 

  8 November

15 November vervalt wegens ziekte!!! 

4

28 November

 

29 November

6 December

5

intekenen

16 Januari 

23 Januari

17 Januari

24 Januari

6

13 Februari 

 

14 Februari

21 februari

7

13 Maart 

 

14 Maart

28 Maart

8

 17 April

 

  4 April

18 April

 

Competentiepunten:

 1. De 5 belangrijke punten
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuikingen
 10. Ontwrichtingen en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftigingen
 13. Electriciteitsongevallen
 14. Letsels door koude
 15. Letsels door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

 De competentiepunten 1 t/m 6 moeten elk jaar herhaald worden.

De punten 7 t/m 18 moeten eens in de 2 jaar herhaald worden.

Punt 4 kan alleen in de reanimatieles behaald worden!