Indien je je EHBO-diploma al hebt, is het mogelijk om bij de Arnhemsche Reddingsbrigade herhalingslessen te volgen.

Het volgen van deze lessen is noodzakelijk om je kennis up-to-date te houden. Doe je dit niet, dan kan na 2 jaar je diploma niet meer verlengd worden. Hij is dan niet meer geldig.

Tijdens de herhalingslessen worden alle competentiepunten behandeld. Er is veel ruimte voor praktijklessen, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van één of meerdere lotus(sen). Ook wordt er op onderwerpen dieper ingegaan. Dit kan o.a. gedaan worden via lezingen. 

Blok 5 is de reanimatie. Deze les is verplicht! Tijdens de lessen van blok 4 liggen er intekenlijsten voor deze lessen. Dit omdat er een maximum van 12 cursisten per les is.

  

Lesschema 2023-2024

 

Blok

Maandag

20.00 tot 22.00 uur

Dinsdag

20.00 tot 22.00 uur

 

1

 

18 September  

26 September

stoornissen in het bewustzijn

stabiele zijligging

draaien buik-rug

verslikking/ verstikking

2

 

 9 Oktober 

31 Oktober

tourniquet

opstoppen wond

ernstige bloedingen

3

 

13 November

  7 November

menselijk lichaam

112

4

 

27 November

21 November

kneuzingen/verstuikingen

hitte-/koudeletsels

5

reanimatie = Intekenen

15 Januari 

22 Januari

16 Januari

23 Januari

AED

Reanimatie

6

 

12 Februari 

 6 Februari

wandelletsel

sportletsel

7

 

11 Maart 

 5 Maart

verrassing

8

 

  8 April

 2 April

kleine letsels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentiepunten:

 1. De 5 belangrijke punten
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuikingen
 10. Ontwrichtingen en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftigingen
 13. Electriciteitsongevallen
 14. Letsels door koude
 15. Letsels door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

 De competentiepunten 1 t/m 6 moeten elk jaar herhaald worden.

De punten 7 t/m 18 moeten eens in de 2 jaar herhaald worden.

Punt 4 kan alleen in de reanimatieles behaald worden!