Met de nieuwe versoepelingen is er weer meer toegestaan. Zo ook in het zwembad. Dit maakt dat iedereen weer kan komen. Wel mag er alleen actief lesgegeven worden tot en met 17 jaar. Daarboven mag alleen banen zwemmen. Onder de 17 jaar hoeven onderling geen afstand meer te houden tijden het zwemmen. Boven de 17 jaar moeten altijd 1,5 meter afstand houden. 

Zoals aangegeven moeten we voldoen aan de voorwaarden die de Grote Koppel aan ons stelt. Hieronder de voorwaarden die gesteld worden aan jullie als ouders en leden als je naar ons toe komt in het zwembad. Gezien iedereens zijn veiligheid zou er toegezien worden op de naleving van deze regels

 • De algemene RIVM-richtlijnen zijn van toepassing. Zie onderaan deze pagina.
 • Zorg dat je de zwemkleding al aan hebt en neem droge kleding mee.
 • Zorg ook dat je voordat je naar het zwembad komt je naar de wc bent geweest. Deze zijn namelijk in het zwembad gesloten.
 • Neem ook een tas mee om de kleding in te doen
 • Het verzamelen gebeurd buiten rechts van de ingang. Zorg dat je 5 minuten voor tijd aanwezig bent. Ook buiten moet de 1,5 meter regel gehandhaafd worden.
 • Hier word je 5 minuten voordat de les begint opgehaald. Er mag per kind 1 ouder of begeleider mee naar binnen. Zorg dus dat je op tijd bent, anders kom je niet binnen.
 • In de Koppel is een verplichte looproute van toepassing. Deze route moet elke keer doorlopen worden. De route wordt aangegeven met pijlen op de grond.
 • Gelijk na binnenkomst moeten de handen schoongemaakt worden.
 • binnen is een het dragen van een mond/neusmasker verplicht in de gangen en kleedkamers
 • in de groepskleedkamers, verwissel je je schoenen of doet daar schoentjes overheen, Het echter uittrekken van de bovenkleding wordt in het zwembad gedaan
 • Neem alle spullen verder mee, je komt hier niet meer terug
 • Je volgt dan weer de pijlen tot waar iemand van ons staat. Hier gaat de begeleiding door en kan het lid naar het zwembad gaan waar hij / zij les krijgt.
 • Hier zijn plekken om de tas neer te zetten. En de bovenkleding kan uittrekken
 • De begeleiding moet dan weer naar buiten en kan daar wachten. Er mag dus niet gekeken of gewacht worden in het zwembad.
 • De badleiding kan iemand van een les uitsluiten als toch blijkt dat er klachten zijn, of te oud of zwemt voor het verkeerde diploma
 • Uiterlijk 5 minuten voordat de les afgelopen is worden de ouders buiten weer opgehaald. Deze moeten dan dezelfde route lopen en kunnen wachten op de aangewezen plek. Ook hierbij moeten weer de buitenschoen afgedekt of gewisseld worden. Je mag niet op eigen gelegenheid naar binnen
 • Nadat je je kind weer hebt, volg je de pijlen naar de kleedhokjes. Hier kan de natte zwemkleding uitgetrokken worden en de droge kleding weer aan. Er is geen mogelijkheid om te douchen. Hierbij het ook weer de bedoeling dat dit zo snel mogelijk gebeurt.
 • Na het omkleden moet je direct weer naar buiten.
 • Ten alle houdt je 1,5 meter afstand tot andere niet geziensleden

Naast deze voorwaarden van de Grote koppel zijn ook de richtlijnen van het RIVM bij ons van toepassing. Hieronder deze richtlijnen:

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Verder volg altijd de aanwijzingen van het personeel van de Grote Koppel en ons kader op.