Nederland is een waterrijk land. Je staat er niet altijd bij stil, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Zelfs een klein laagje water kan genoeg zijn om te verdrinken. Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel op de een of andere manier leren zwemmen. Maar buiten het vele water, rijden er ook veel auto’s. In veel gevallen ligt er naast de weg water. Dit kan een kleine sloot zijn, of een dieper kanaal.

Waarom een cursus auto te water?

Jaarlijks raken er in Nederland ongeveer 750 auto’s te water. De klap, het koude water, de donkerte en misschien ben je niet eens alleen, maar heb je ook nog iemand op de achterbank zitten, die uit de auto moet.
Een idee hebben van wat er na de duik in het water gaat gebeuren en weten wat je moet doen, kan dus helemaal geen kwaad.
De reddingsbrigade in Arnhem geeft gemiddeld één keer per maand een cursus ‘auto te water’.
Natuurlijk zal het niet zo zijn dat de simulatie 100% nabootst (geen koud water en geen klap bijvoorbeeld) wat er in het echt gebeurt. De simulatie is een redelijke benadering van wat er gebeurt wanneer je eenmaal met de auto in het water ligt.

Cursus auto-te-water bij de ARB

Theorie

De cursus duurt 1 uur en bestaat uit meerdere onderdelen. Voordat het natte deel begint wordt er eerst een korte theorieles gegeven. In de theorieles wordt uitgelegd wat er tijdens de avond gaat gebeuren. Ook wordt er het een en ander verteld over wat te doen als je met een auto te water raakt, zoals je lichten aan.

Praktijk

Na de theorie start het natte deel van de avond. Hierbij wordt de groep in 2 of 3 subgroepen verdeeld.
Een groep gaat onder begeleiding met de autocabine aan het werk. Hierbij gaan max. 3 kandidaten met een instructeur in de cabine naar beneden. Ondertussen wordt er verdere uitleg gegeven. Als iedereen één keer geweest is, ga je een tweede keer de auto in. Als je wil kan het moeilijker gemaakt worden door een geblindeerde duikbril op te zetten. Hierbij moet je meer op je gevoel afgaan omdat het zicht belemmerd wordt.
De veiligheid van de kandidaten staat natuurlijk altijd voorop. Daarom streven we erna om preventief een duiker aanwezig te hebben, die in geval van problemen kan ingrijpen.

Terwijl een groep met de auto oefent, gaat de rest oefenen om een drenkeling te redden. Hierbij worden twee ongelukken nagespeeld. Een waarbij de drenkeling nog bij kennis is en aanspreekbaar, er wordt dan geoefend met klosgooien. En een situatie waarbij de drenkeling al onder water is en opgedoken moet worden (popduiken).

Afsluiting

Wanneer er aan het eind van de avond tijd over is, kan er een gezamenlijke oefening plaatsvinden. Het is daarbij de bedoeling dat een van de cursisten de leiding heeft en meerdere drenkelingen veilig op de kant worden gebracht.
Aan het eind van de avond is er een korte evaluatie en kunnen uiteraard vragen gesteld worden.

Overig

Aantal deelnemers

De cursus wordt alleen aan groepen gegeven. Het is dus niet mogelijk om individueel aan de cursus deel te nemen. Maximale groepsgrootte is 18 personen.
Met groepen die vaker geweest zijn, of al over meer achtergrondinformatie beschikken, zoals bijvoorbeeld een reddingsbrigade, wordt een aangepast programma gedraaid.

En verder...

Wilt u meer informatie over wat te doen wanneer u met de auto te water raakt of dat ziet gebeuren?
Kijk dan ook eens op: www.hulpbijautotewater.nl
(een uitgebreide informatie site van de voorlichtingsactie Hulp bij Auto te water)