Junior Redder (1 t/m 4)

ca. 6 – 9 jaar
Een Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden. Kinderen kunnen na het ZwemABC meteen doorstromen naar Junior Redder 1. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Junior Redder.

Zwemmend Redder (1 t/m 4)

ca. 9 – 12 jaar
Een Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen. Samenwerken staat in deze opleidingen centraal. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Zwemmend Redder.

Lifesaver (1 t/m 3)

ca. 12 – 16 jaar
Een Lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden en hulp te verlenen. De Lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving lijn. Een Lifesaver bekwaamt zich in het redden van drenkelingen, het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert daarmee (zelfstandig) adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleidingen. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand een Lifesaver

Vervolgopleidingen

Lifeguarding

ca. 16 jaar en ouder
Lifeguarding is de professionele opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland tot lifeguard, voor hulpverlening in, op en langs het water. Door middel van specialisaties is verdere verdieping mogelijk.

Instructeur-diploma's

Afhankelijk van de behaalde diploma's kan je verder voor je instructeursdiploma. Deze kan gevolgd worden op niveau 2 of 3.