De watersnoodramp van 1953 was de directe aanleiding voor het oprichten van de nationale rampenvloot. In 2012 wordt de naam veranderd naar Nationale Reddingsvloot. (NRV)

De NRV is een samenwerkingsverband tussen reddingsbrigades en brandweer door het hele land. Ook de ARB levert een eenheid die bij calamiteiten ingezet kan worden.

De Nationale Reddingsvloot heeft drie taken:
-Verkenning: Het onderzoeken en verkennen van het overstromingsgebied. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid ervan en de mogelijke aantallen slachtoffers en evacu├ęs. Daarnaast wordt de hulpvraag bepaald.
-Evacuatie en redding: Het verlenen van eerste hulp aan mens en dier in het overstromingsgebied.
-Logistieke ondersteuning: Het ondersteunen van hulpverleningsdiensten met faciliterende, logistieke taken als het verplaatsen van materiaal, mensen en middelen.

Voor meer informatie: www.nationalereddingsvloot.nl