Een van de cursussen die bij ons gevolgd kan worden is Zwemmend Redden voor Zwembaden.

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Inmiddels is het ZRZ-certificaat een begrip in de zwembranche. De geslaagde cursist beheerst de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent de theorie over (het voorkomen van) verdrinking.

De cursus ZRZ is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet. Van hen mag redelijkerwijs verwacht worden, dat ze veilig en adequaat een redding kunnen uitvoeren. De cursist leert onder meer personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen. Daarnaast leert hij vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen. Bij de cursus wordt bovendien door middel van casussen geoefend hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd.